Bookmark and Share submit to Stumpedia

Mithila Ke Tarua

Bhindi – Bhinbhinayat Bhindi ke tarua, Aagu aa ne roi munh jaruaHamra binu udas achhi thari, Kargar Tarua Rasgar Tarkari.
 
Kadima - Gai bhindi toin chuppahi rah, Ehi sa aagu kichhu nahi kahLas-Las tarua phachphach jhor, Naam sunitahi khastoi lor,Khayat je se khodat daant, Dekhitahi tora sikural naakHam kadima namhar mont, Bhaglein nahi ta katboin jhont
Aalu - Jama deboi ham thappar tar-tar, Kelhin ke sab hammar partarChhei ja mardak beta toi, Aabi ka banh langota toiKi bajait chhai mati tar sa, Bajai jena janana ghar saHamre par achhi duniya raji,, Aab ja bajlein banhboi jabi,Hammar tarua lajabab, Naam hamar achhi lal gulab.
Parbal - bahut door sa aabi rahal chhi, Tahi hetu bha geloin late,Hammar tarua seth khaiat achhi, Tahi hetu namral chhani pet,Du phank ka bhair masala, Diyoi tel (oil) nahi garbar jhala,Dali bhaat par jhatpat khhao, Bhel der office chali jaoo,
Tilkor - Suni hall tilkora panch, Haath jori kai baislah manchSundar naam hamar tilkor, Hamra lattik oor nahi chhorBheti bina mulya aa daam,

No comments:

Popular Posts